فروش واکی تاکی

دسته بندی انواع بیسیم های واکی تاکی مجاز

/post-1

واکی  تاکی نام یک بیسیم رادیویی قابل حمل است که هم از اندازه مناسبی برخوردار  است و هم دارای وزن سبکی می باشد. می توان به کمک واکی تاکی ها به راحتی و  بدون هیچ قطعی در ارسال و دریافت صدا با دوستان و یا مجموعه خود که در  محدوده بُرد دستگاه قرار دارند، ارتباط گرفته و با آن ها صحبت نمایید